Tuyển dụng

5 bước tuyển dụng

Ứng tuyển

Ứng viên lựa chọn các cơ hội nghề nghiệp tại Merap

Tham gia phỏng vấn

Đánh giá sự phù hợp của Ứng viên

Trải nghiệm thực tế

Ứng viên tìm hiểu công việc thực tế tại Bộ phận từ đó ra quyết định sẵn sàng cho cơ hội nghề nghiệp tại Merap

Hội nhập

Quản lý hướng dẫn, kèm cặp thực tế qua quá trình Học việc (tuỳ vị trí) và thử việc

Tuyển dụng chính thức

Ứng viên được ký hợp đồng lao động chính thức

SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

MERAP tự hào sản xuất & phân phối các sản phẩm chất lượng và uy tín đến cho các khách hàng trên toàn quốc.