Assistant Brand Manager/ Brand Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tham gia nghiên cứu thị trường, theo dõi các xu hướng thị trường, xác định insight NTD, định vị sản phẩm & đề xuất cải tiến sản phẩm (20 %)

 • Tham gia các chương trình nghiên cứu thị trường, theo dõi & cập nhật và phân tích báo cáo NCTT phục vụ cho việc tìm hiểu nhu cầu và hành vi của người tiêu dùng của nhãn quản lý
 • Xác dịnh được insight NTD, định vị sản phẩm để có những hoạt động phù hợp
 • Đề xuất những cải tiến cho nhãn quản lý

2. Lập kế hoạch, quản lý ngân sách, tổ chức thực hiện & theo dõi các chương trình truyền thông nhãn hiệu hàng năm (50 %)

 • Lập kế hoạch AOP hàng năm cho nhãn quản lý
 • Tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm cho nhãn hàng phụ trách dựa trên chiến lược MKT tổng thể.
 • Quản lý ngân sách nhãn hàng phụ trách cho 01 năm hoạt động.
 • Tổ chức hiệu quả nguồn lực con người, chi phí, phương pháp, công cụ…. trong việc thực hiện các hoạt động MKT theo kế hoạch đề ra.
 • Tìm kiếm, đề xuất các đối tác đại lý quảng cáo, đại lý PR, Event, MKT online … có uy tín để thực hiện các chiến dịch và chương trình marketing của nhãn hàng trực tiếp phụ trách
 • Theo dõi, giám sát các chương trình, báo cáo & đánh giá hiệu quả của từng hoạt động cụ thể.
 • Thực hiện các phân tích, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
 • Quản lý dịch vụ với các đối tác: đảm bảo hiệu quả

3. Phối thuộc với các phòng ban để đảm bảo hoạt động triển khai đúng tiến độ (30%)

 •  Phối hợp cùng OCM, CPA, triển khai các hoạt động tại điểm bán, hoạt động cho Nhà thuốc
 •  Phối thuộc với PUR, SC, PhaNam: đảm bảo tiến độ các hoạt động
 •  Đi Field định kỳ 2 lần/ tháng, khảo sát thực tế thị trường, đánh giá chất lượng triển khai các chương trình MKT, đánh giá tiềm năng thị trường, tìm kiếm cơ hội mở rộng, phát triển doanh số nhãn hàng phụ trách.
 •  Thực hiện các hoạt động paper work để đảm bảo đúng các quy định chình sách, quy trình của công ty

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Cử Nhân Marketing/ Quản trị Kinh doanh/ Kinh tế

- Tối thiểu 2-3 năm với vai trò Trợ lý hoặc Quản lý nhãn hàng trong tổ chức có quy mô tương đương

- Có kiến thức và kinh nghiệm về: Marketing, nghiên cứu thị trường & thấu hiểu người tiêu dùng, thương hiệu, có kinh nghiệmdigital marketinglà một lợi thế.

- Kỹ năng làm việc:

+ Lập kế hoạch

+ Kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề

+ Kỹ năng trình bày và thuyết trình

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Trải nghiệm trong ngành Dược phẩm/ FMCG (Sữa, Thực Phẩm, …)

Thông tin tuyển dụng khác