MERAP GROUP - Tập đoàn dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam - là chủ sở hữu nhiều thương hiệu dẫn đầu như Thuốc nhỏ mắt OSLA, Nước biển sâu XISAT, kháng sinh MECEFIX BE, EFODYL ….Các sản phẩm này đã khẳng định được chất lượng và hiệu quả điều trị cũng như sự tín nhiệm của các Bác sĩ, Dược sĩ và Người tiêu dùng.

Giữ gìn giá trị cốt lõi, phát triển chuỗi giá trị khác biệt bền vững đã giúp MERAP GROUP thành công với tăng trưởng doanh số bình quân 25% liên tục trong nhiều năm.

Với triết lý kinh doanh GIA TĂNG GIÁ TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN GIÁ TRỊ NGƯỜI PHÙ HỢP MERAP, chúng tôi tập trung vào Phát triển năng lực & Cơ hội thăng tiến cho nhân viên, thông qua Đào tạo và phát triển, nhân viên có nhiều Cơ hội thăng tiến tại MERAP.