Tên công việc Địa chỉ Mức lương Ngày hết hạn
Chuyên viên sản phẩm / Product Specialist Mới TP. Hồ Chí Minh 15 - 20 triệu 31/03/2018
Quản Lý Nhóm Đăng Ký Thuốc Mới Hà Nội 25 – 30 triệu 31/03/2018
Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Vĩnh Long + Trà Vinh, Kiên Giang, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình 7 - 12 triệu 31/03/2018
Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc, Phòng Mạch TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Vĩnh Long, An Giang, Ninh Thuận – Khánh Hòa, Tây Ninh, Thanh Hóa 7 - 10 triệu 31/03/2018
Trưởng Nhóm / Giám Sát Bán Hàng Kênh Bệnh Viện Khu Vực Hà Nội Hà Nội 15 - 20 triệu 31/03/2018
Trưởng Nhóm / Giám Sát Bán Hàng Kênh Nhà Thuốc, Phòng Mạch Khu Vực Hà Nội Hà Nội 15 - 20 triệu 31/03/2018
Quản Lý Bán Hàng Kênh Bệnh Viện Khu Vực Mekong Đồng Tháp + Vĩnh Long + Trà Vinh/ An Giang + Kiên Giang 15 - 20 triệu 31/03/2018
Quản Lý Bán Hàng Kênh Bệnh Viện Khu Vực TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 20 - 25 triệu 31/03/2018
Trưởng Nhóm / Giám Sát Bán Hàng Kênh Nhà Thuốc, Phòng Mạch Khu Vực Mekong 3 Cần Thơ + Hậu Giang + Vĩnh Long + Cà Mau + Bạc Liêu + Sóc Trăng + Trà Vinh 15 - 20 triệu 31/03/2018
Trưởng Nhóm / Giám Sát Bán Hàng Kênh Nhà Thuốc, Phòng Mạch Khu Vực Mekong 2 An Giang + Đồng Tháp + Kiên Giang 15 - 20 triệu 31/03/2018