Tên công việc Địa chỉ Mức lương Ngày hết hạn
Trình Dược Viên ETC : VĨNH LONG +TRÀ VINH Mới VĨNH LONG + TRÀ VINH 12- 20 triệu 30/12/2020
Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc , Phòng Mạch Mới Tp. HCM, MEKONG (LONG AN - TIỀN GIANG / BẾN TRE) 12-20 triệu 30/12/2020
Product Manager/ Assistant Product Manager TP. Hồ Chí Minh Thỏa thuận 30/11/2020
Brand Manager/ Assistant Brand Manager TP. Hồ Chí Minh Thỏa thuận 30/11/2020
Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc , Phòng Mạch Mekong, Hồ Chi Minh 12-20 triệu 30/11/2020
Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện VĨNH LONG + TRÀ VINH VĨNH LONG + TRÀ VINH 12- 20 triệu 30/11/2020