SỐNG NGUYÊN TẮC - SỐNG TRÁCH NHIỆM - SỐNG GIÁ TRỊ

“Qua quá trình làm việc, mình bản lĩnh hơn, tự tin hơn, quan trọng là nhìn ra giá trị bản thân & có cơ hội thăng tiến”

Ms.Cẩm Tú

Internal Control Supervisor

“Merap là môi trường thỏa sức sáng tạo & phát triển bản thân”

Mr.Tấn Phong

Senior Internal Control Specialist 2

“Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đặc biệt xem trọng yếu tố con người”

Ms.Lài Trà

ETC Sale Specialist