ĐÀO TẠO CE16

ĐÀO TẠO CE16

Với nội dung mang tính thực tiễn cao, phần lớn là thực hành trên địa bàn đã giúp các nhân viên được hệ thống và phát triển các kiến thức, kỹ năng cần thiết áp dụng cho quản lý công việc, quản lý con người, từ đó nâng cao năng lực bản thân, sẵn sàng đón nhận các thử thách trong tương lai...
TRAIN THE TRAINER

TRAIN THE TRAINER

Ngoài việc phát triển, hoàn thiện sản phẩm cũng phải rất tập trung đầu tư vào việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên của mình. Merap đào tạo các quản lý bán hàng, quản lý bộ phận trở thành những Trainer chuyên nghiệp...
Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng bán hàng

Các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng luôn được Merap chú trọng đầu tư với đội ngũ giảng viên cả bên ngoài lẫn nội bộ...
Hội nhập văn hóa Merap

Hội nhập văn hóa Merap

Văn hóa doanh nghiệp là phần hồn, là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp...