Tân Niên 2017

Một năm sắp tới với nhiều thử thách phía trước, nhưng với tinh thần vượt khó, Merap luôn chung sức, đoàn kết & đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để cùng đi đến đỉnh vinh quang.