Hiến máu nhân đạo

Hiểu được giá trị nhân văn... của phong trào Hiến máu nhân đạo “Không chỉ mang đến sự sống của con người mà còn là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân.