Web Developer

Mô tả chi tiết công việc

* Vị trí này chịu trách nhiệm phát triển, triển khai các hệ thống thông tin nội bộ, phát triển, triển khai ứng dụng phục vụ các nhu cầu nghiệp vụ của các bộ phận. Nghiên cứu công nghệ lập trình mới để áp dụng vào phát triển ứng dụng để cải tiến, nâng cấp ứng dụng IT đang có và phát triển ứng dụng mới đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra

* Phát triển ứng dụng ( 70% )
* Giám sát, bảo trì, nâng cấp ứng dụng IT ( 10 % )
* Nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng vào phát triển ứng dụng ( 10 % )
* Các công việc / dự án khác được phân công từ quản lý trực tiếp ( 5 % )

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

Trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành CNTT
* Kinh nghiệm làm việc:

  • Trung Cấp trở lên chuyên ngành lập trình
  • Có 1 năm kinh nghiệm làm công việc lập trình.
  • Ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở PHP, cơ sở dữ liệu MySQL Server, các phần mềm thiết kế AI, Photoshop;
  • Hiểu biết tốt về HTML, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, OOP

·         Kỹ năng đồ họa - lập trình - thiết kế web;

·         Kỹ năng ngoại ngữ;

·         Kỹ năng tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn;

·         Kỹ năng quản trị công việc, lập kế hoạch, báo cáo;

·         Kỹ năng làm việc nhóm.

Thông tin tuyển dụng khác