Trưởng Nhóm / Giám Sát Bán Hàng Kênh Bệnh Viện Khu Vực Hà Nội

Thông tin
 • Số lượng cần tuyển: 01 Nhân sự
 • Nơi làm việc : Hà Nội

Yêu cầu công việc
 • Nam / Nữ, tuổi từ 28 đến 40.
 • Tốt nghiệp Trung cấp Dược hoặc Cao đẳng, Đại học các ngành khác.
 • Có kinh nghiệm trình dược viên bệnh viện và ít nhất 01 năm giám sát bán hàng, trưởng nhóm bán hàng ở công ty Dược.
 • Năng động, giao tiếp tốt.
 • Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ, kỹ năng làm việc nhóm.

Trách nhiệm chính
 • Triển khai kế hoạch bán hàng cho trình dược viên.
 • Xác lập, phân bổ mục tiêu bán hàng cho trình dược viên theo kế hoạch từ ASM định kỳ Tháng / Quý / Năm.
 • Tổ chức thảo luận nhóm để xây dựng, đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng cho mỗi đội / nhóm.
 • Triển khai, đánh giá quá trình thực thi kế hoạch kinh doanh của khu vực phụ trách.
 • Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm, dịch vụ của Công ty và đối thủ.
 • Phối hợp cùng phòng Marketing triển khai các chương trình tiếp thị.
 • Đánh giá, đề xuất khen thưởng và kỷ luật nhân viên.

Thông tin tuyển dụng khác