Product Manager/ Assistant Product Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

* Xây dựng kế hoạch Marketing & tổ chức triển khai kế hoạch hành động – monitoring, follow up

* Phát triển và quản lý quan hệ khách hàng (KOLs/ Asociation/ Key doctors) & Phối thuộc chặt chẽ với các phòng ban

* Xây dựng chương trình & triển khai thực hiện đào tạo CMSP, kỹ năng bán hàng liên quan sản phẩm phụ trách

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Trình độ học vấn/ bằng cấp: Dược sĩ Đại Học trở lên

- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 -> 5 năm với vai trò Product Manager/ Assistant Product Manager trong Công ty có quy mô tương đương, ưu tiên có trải nghiệm sales ETC

- Kiến thức: Hiểu biết về lĩnh vực Marketing, đặc thù ngành Dược & kênh Bệnh viện

- Kỹ năng làm việc:Kỹ năng trình bày thuyết phục, Kỹ năng Lập kế hoạch Marketing, Kỹ năng Quản lý công việc hiệu quá

- Có khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm hiệu quả

- Tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chấp nhận thử thách – khó khăn

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

89 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10

Thông tin tuyển dụng khác