Chuyên Viên Tuyển Dụng

Thông tin
  • Số lượng cần tuyển: 01 Nhân sự
  • Nơi làm việc : TP. Hồ Chí Minh

Yêu cầu công việc
  • Nam / Nữ, tuổi từ 28 – 32
  • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành: Nhân sự, Nguồn nhân lực
  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong Bộ phận Nhân sự, Tuyển dụng
  • Chấp nhận đi công tác ngắn ngày
  • Kỹ năng phỏng vấn
  • Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin
  • Kỹ năng đánh giá

 


Trách nhiệm chính

1. Thực hiện công tác tuyển dụng (60%):

* Triển khai quy trình tuyển dụng theo kế hoạch:

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban

- Trình duyệt yêu cầu tuyển dụng

- Thông báo tuyển dụng (đăng báo, mạng, trung tâm GTVL, thông báo nội bộ,…)

- Sàng lọc hồ sơ ứng viên và phỏng vấn vòng 1 (bao gồm đi tỉnh và các VP chi nhánh )

- Chuyển hồ sơ cho Trưởng bộ phận chức năng phỏng vấn lần 2

* Tham gia các Ngày hội việc làm tại các Trung tâm/Trường tổ chức. Nhằm nâng cao thương hiệu tuyển dụng và nguồn ứng viên cho Công ty

2. Thực hiện đánh giá và lập các báo cáo / thống kê nhân sự (30%):

- Phối hợp với Quản lý trực tiếp và các Trưởng bộ phận đánh giá thử việc cho Nhân viên

- Hổ trợ các báo cáo / thống kê nhân sự hàng tháng / quý / năm

3. Thực hiện công tác hành chính liên quan đến nhân sự (10%):

- Sắp xếp Nhân viên / Ứng viên về HCM / PN MTVS tham gia phỏng vấn / đào tạo / meeting, book phòng lưu trú, phòng họp,…

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Thông tin tuyển dụng khác