Brand Manager/ Assistant Brand Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tham gia nghiên cứu thị trường, theo dõi các xu hướng thị trường, xác định insight NTD, định vị sản phẩm & đề xuất cải tiến sản phẩm 

2. Lập kế hoạch, quản lý ngân sách, tổ chức thực hiện & theo dõi các chương trình truyền thông nhãn hiệu hàng năm

3. Phối thuộc với các phòng ban để đảm bảo hoạt động triển khai đúng tiến độ 

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Cử Nhân Marketing/ Quản trị Kinh doanh/ Kinh tế

- Tối thiểu 2-3 năm với vai trò Trợ lý hoặc Quản lý nhãn hàng trong tổ chức có quy mô tương đương

- Có kiến thức và kinh nghiệm về: Marketing, nghiên cứu thị trường & thấu hiểu người tiêu dùng, thương hiệu, có kinh nghiệmdigital marketinglà một lợi thế.

- Kỹ năng làm việc:

+ Lập kế hoạch

+ Kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề

+ Kỹ năng trình bày và thuyết trình

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Trải nghiệm trong ngành Dược phẩm/ FMCG (Sữa, Thực Phẩm, …)

Thông tin tuyển dụng khác