Sứ mệnh - triết lý kinh doanh

Sứ mệnh

  • Không ngừng nghiên cứu & phát triển để sản xuất các dòng sản phẩm công nghệ mới và chất lượng tốt nhất.
  • Cung cấp cho bác sĩ, dược sĩ, khách hàng giải pháp điều trị hữu hiệu, giúp cộng đồng có cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng.

Triết lý kinh doanh

  • Kinh doanh dược phẩm chất lượng, giữ gìn uy tín và đạo đức kinh doanh.
  • Tìm kiếm lợi nhuận dựa trên việc luôn mang đến lợi ích và gia tăng giá trị khác biệt cho khách hàng.